esc button
EN
search icon

פינוי שינוי

אורי קדר

ניהול עיצוב וחדשנות

מנחה — 

ד״ר אלעד פרסוב

זמן כמשאב חדש במניעה וטיפול בפסולת

הטמנה היא הדרך הפשוטה והמזיקה ביותר להיפטר מפסולת. היא גורמת בין השאר לפליטת גזי חממה, זיהום קרקע ומי תהום, נזק לבעלי חיים והסביבה, ושלל של מפגעים נוספים. בשני העשורים האחרונים ממשלת ישראל אימצה תוכנית אסטרטגית שמטרתה היא הקטנת היקף ההטמנה שעומד כיום על 80% מכלל הפסולת, עד ל 20% לכול היותר, זאת ללא הצלחה משמעותית, באירופה כיום שיעור ההטמנה הממוצע עומד על כ- 40%. מחקר איכותני זה התבסס על שיטות אוטו-אתנוגרפיות ולמידה מבוססת פרויקטים. מטרת המחקר היא לעצב מערכת שתוביל להקטנת כמות הפסולת הגושנית ופסולת גרוטאות במקור, ובעיקר את הפסולת שכיום מושלכת בשטחים פתוחים בנפח משוער של 500 משאיות ביום. השיטה הטובה ביותר לצמצום האשפה היא שימוש חוזר במוצרים, רגע לפני שהם הופכים לפסולת. רשויות מקומיות עושות מאמצים כבירים לסלק במהירות האפשרית את הפסולת מהמרחב הציבורי ובכך לא מאפשרות שימוש חוזר במוצרים וחומרי גלם שבעצם הוצאתם לרחוב הופכים לפסולת. מיזם פינוי שינוי, מתקיים בפער הזמן בין הרגע שחפץ מסומן כפסולת, לבין הרגע שבו הוא מושלך אל רשות הכלל. היכולת לצפות היווצרות פסולת היא כלי ניהולי מרכזי במימוש שני עקרונות יסודיים בהגברת השימוש החוזר הפרדה במקור ושמירה על איכות הפסולת. המחקר זיהה מספר מוקדים בהם ניתן לנהל את היווצרותה של פסולת שיפוץ בתים פרטיים או משותפים, מיפוי הפסולת טרם היווצרה בעזרת תוכנית ההריסה בנוסף להתערבות מוקדמת כבר בתהליך פרידה ריגשית של תושבים מחפציהם הוא שמאפשר חלון זמנים לטיפול בכמות משמעותית של מוצרים וחומרי גלם בעזרת שימוש חוזר.

No items found.

אורי קדר

אורי הוא מעצב, סיים את לימודיו בבצלאל בשנת 2004 מאז עוסק בעיצוב חללים מסחריים, ניהול ופיתוח פרויקטים בתחומי עיצוב מגוונים עבור חברות מובילות בתחומן.

פרויקטים נוספים