esc button
EN
search icon

למידה א-פורמליות בסביבות דיגיטליות

עיצוב רפלקטיבי בסביבות דיגיטליות א-פורמליות להעצמת תהליכי למידה בקרב בני.ות נוער

אורי אורלין

מנחה — מורן זרחי
ניהול עיצוב וחדשנות

כיצד ניתן להעצים רפלקציה בסביבות דיגיטליות א-פורמליות על מנת לעודד למידה?

את רוב הדברים שלמדנו בחיים לא למדנו במסגרות פורמליות אלא דרך מגוון התנסויות, בעיקר באקראי דרך משחק עם חברים, מפגש עם אדם זר או ספר שנתקלנו בו במקרה. אך אותה סביבה א-פורמלית בה תמיד פעלנו השתנתה באופן דרמטי בשנים האחרונות, ובהתאם השתנתה גם השפעתה על תהליכי למידה.

מטרת הפרויקט הייתה ללמוד על אותם תהליכי למידה המתקיימים בסביבות דיגיטליות א-פורמליות ועל ההשפעה שיש לבינה מלאכותית באותן סביבות. מחקר זה התמקד בנוער משתי סיבות: גיל ההתבגרות כשלב התפתחותי מרכזי בעיצוב האישיות וככזה בו מתרחשים הרבה תהליכי למידה; ומרכזיות ההשפעה שיש לפלטפורמות דיגיטליות שונות על בני הנוער. המחקר כלל סקירת ספרות ולמידה קונטקסטואלית על למידה, שילוב טכנולוגיות בלמידה ומגוון פרקטיקות עיצוב קשורות, לצד מחקר שטח שכלל ראיונות עומק עם מומחים ומשתמשים וביצוע אבטיפוסים שונים כדי להגיע לפיתוח קונספט. הפרויקט התמקד ברפלקציה וביקש לבחון איך ניתן להגביר אותה בתוך הסביבות הדיגיטליות במטרה להעצים את הלמידה. תוצר המחקר הוא קונספט של שירות בשם Folded אשר עושה שימוש בנדל"ן הפרסומי ברחבי הסביבות הדיגיטליות ומציע למשתמש חלונות רפלקטיביים להגברת הלמידה. מלבד יצירת קונספט לשירות / מוצר, הפרויקט נועד לבחון במבט חדש וביקורתי פחות את השפעת הנוכחות הדיגיטלית הגוברת בחיי בני הנוער, מתוך רצון לפתח כלים דרכם אפשר יהיה לשמר את סגולותיה החיוביות.


No items found.

אורי אורלין

משלב בין חינוך וטכנולוגיה במפגש שבין עולמות החינוך הפורמליים והבלתי פורמליים. בוגר תואר ראשון בתעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון.

פרויקטים נוספים